تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

پشتیبانی

پشتیبانی تلفنی

تحقیق مقایسه حکایات از لحاظ وجوه اشتراک و افتراق در گلستان سعدی و بهارستان جامي - 50 صفحه ووردشناسه محصول: 862728
موجود

تحقیق مقایسه حکایات از لحاظ وجوه اشتراک و افتراق در گلستان سعدی و بهارستان جامي - 50 صفحه وورد

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 10000تومان

برچسب ها :

تحقیق مقایسه حکایات از لحاظ وجوه اشتراک و افتراق در گلستان سعدی و بهارستان جامي - 50 صفحه وورد

تحقیق مقایسه حکایات از لحاظ وجوه اشتراک و افتراق در گلستان سعدی و بهارستان جامي - 50 صفحه وورد

تحقیق مقایسه حکایات از لحاظ وجوه اشتراک و افتراق در گلستان سعدی و بهارستان جامي - 50 صفحه وورد

تحقیق مقایسه حکایات از لحاظ وجوه اشتراک و افتراق در گلستان سعدی و بهارستان جامي - 50 صفحه وورد

تحقیق مقایسه حکایات از لحاظ وجوه اشتراک و افتراق در گلستان سعدی و بهارستان جامي - 50 صفحه وورد

تحقیق مقایسه حکایات از لحاظ وجوه اشتراک و افتراق در گلستان سعدی و بهارستان جامي - 50 صفحه وورد

تحقیق مقایسه حکایات از لحاظ وجوه اشتراک و افتراق در گلستان سعدی و بهارستان جامي - 50 صفحه وورد

تحقیق مقایسه حکایات از لحاظ وجوه اشتراک و افتراق در گلستان سعدی و بهارستان جامي - 50 صفحه وورد

تحقیق مقایسه حکایات از لحاظ وجوه اشتراک و افتراق در گلستان سعدی و بهارستان جامي - 50 صفحه وورد

تحقیق مقایسه حکایات از لحاظ وجوه اشتراک و افتراق در گلستان سعدی و بهارستان جامي - 50 صفحه وورد

مقدمه :

کتاب گلستان و بهارستان ، باغ پر نقش و نگاري است که به روی خواننده گشوده می شود . و جسم خاکی و روح متعالی او را به عروج می رساند . و جامعه مدنی و مدینه فاضله ی را با هنرمندی    ماهرانه اي به تصویر می کشد . دو نیروی خوبی و بدی در تقابل یکدیگرند و ستیزه و کشاکشی دایم دارند . و سرانجام خوبی و نیکی بر پلیدی و سیاهی پیروز می شود . و جامعه تعلیم و تربیت را پیش چشم خواننده می گشاید و بیان می شود :که  حسد ، بخل ، غیبت و تهمت ... . عاقبتی جزء نیستی و فنا ندارد . و فضایل و سجایای نیک ، مانند : بخشش و بخشند گی ، قناعت و عدالت ... شهد شیرینی دارد  و کام انسانها ، با شنیدن این حکایات شیرین می گردد . و در جست و جوی این حقیقت ، خود را به سر منزل غایی هدف که همان رسیدن به ذات حق است آماده می سازد . تا بدین وسیله با کوله باری از عشق و محبت به همنوع ، زیبا نمودن اعمال فردی و اجتماعی خویش ، این راه سنگین را با قدمهای محکم بر داريم . به طور خلاصه می توان گفت که : گلستان و بهارستان کتابهایی هستند شبیه به یک جنگ ادبی ، همه گونه سخن در آن یافت می شود از مزاح ، جد ، امور اجتماع ، اخلاق و تربیت  سیاست و رویدادهای خیالی گرفته تا نصیحت و موعظه و عشق و جنون .

به راستی هنگامی که حکایات زیبا و خواندنی ، این دو کتاب را می خوانیم متوجه می شویم که جامی  نویسنده توانایی بوده است که حکایات خواندنی و شیرین سعدی را با تمام دقت مطالعه کرده است  و بابهایی که از جهت موضوع شباهت دارند در کتاب خویش باز گو کرده است که عبارتند از :

الف :

باب دوم گلستان : در اخلاق درویشان   

باب یکم بهارستان : حکایاتی است که درباره مشايخ صوفيه و بعضی از اسرار و احوال آن

ب :

باب اول گلستان : در سیرت پادشاهان

باب سوم بهارستان : درباره ی اسرار حکومت و ذکر حکایاتی از شاهان

ج :

باب پنجم گلستان : در عشق و جوانی

باب پنجم بهارستان : در تقریر حال عشق و عاشقان

بابهایی نیز وجود دارد که از جهت موضوع افتراق دارند که عبارتند از :

بابهای گلستان :

1- باب سوم : در فضیلت قناعت

2- باب چهارم : در فواید خاموشی

3- باب ششم : در ضعف و پیری

4- باب هفتم : در تاثیر تربیت

5- باب هشتم : در آداب صحبت

بابهای بهارستان :

1- روضه دوم : متضمن حکم و مواعظ مشتمل بر چند حکمت و حکایات مناسب مقام

2- روضه چهارم : درباره ی بخشش و بخشندگان

3- روضه ششم : حاوی مطايبات و لطایف و ظرایف

4- روضه هشتم : در شعر و بیان احوال شاعر

5- روضه هشتم : در حکایاتی چند از زبان احوال جانوران

 که با این کار ، جامی نشان میدهد که تنها مقلد صرف ، نبوده است . بلکه خود ابداع و نوآوری در مضامین بهارستان ایجاد کرده است . و هنگامی که حکایات گلستان و بهارستان را مي خوانيم تشابه بیشتر ، در موضوعاتی دیده می شود که بابهای آنها از جهت موضوعی یکسان می باشد . اگر چه از بابهایی هم که از جهت موضوع افتراق دارند کم و بیش مطلبی بیان شده است .

با ذکر مقدمه ای که بیان شد وقت آن رسيده است که حکایات را مورد بررسی قرار دهیم .

هنگامیکه گلستان و بهارستان را از جهت موضوع و محتوا مورد بررسی قرار می دهیم تنها یک حکایت است که از جهت موضوع و محتوا ، تا حدودی شبیه به هم آمده است .

گلستان : « اسکندر رومی را پرسیدند که : دیار مشرق و مغرب به چه گرفتي ؟ که ملوک پیشین را خزاین و عمر و لشکر پیش از این بود و چنین فتحی میسر نشد ؟ گفت : به عَونِ خدای عَزَّوَجَلّ ، هر مملکت را که بگرفتم رعیتّش نیا زردم و نام پادشاهان جز به نیکی نبردم .

بزرگش نخوانند اهل خرد                     که نام بزرگان به زشتی برد »    

  ( یوسفی 1384 ، ص 85 )

بهارستان : « اسکندر را گفتند : به چه یافتی از دولت و سلطنت و ( سعت مملکت ) با صغرسن             و حداثت عهد ؟ گفت : به استمالت دشمنان تا از غائله دشمنی زمام تافتند ، و از تعاهد دوستان ، تا در قاعدة دوستی استحکام یافتند . بیت :

بایدت ملک اسکندر ، چون وی از حُسن سیر                     دشمنانرا دوست گردان دوستانرا دوستر » 

( حاکمی ، 1385 ، ص 52 )

موضوع مشترک در این دو حکایت ، اسکندر مقدونی است که در ادبیات فارسی جایگاه ویژه ای دارد و مفهوم مشترک این دو حکایت در این است که اسکندر ، رمز موفقیت و کشور داری خویش را ، در این نکته می داند که دشمنان خویش را دلجویی کند و در استحکام دوستی ، تلاش کند .

ویژگی سبکی :  

تشابه : رعایت ایجاز کامل در جملات

                       تفاوت : کاربرد زیبا تر سجع در متن گلستان مانند : بگرفتم ، نیا زردم و نبردم.             استفاده بیشتر از لغات عربی ، در متن بهارستان مانند : حداثت عهد ، استمالت ،          غائله و تعاهد

نكات بلاغي :

در بهارستان ترکیباتی چون زمام تافتن آمده است که کنایه از : روی برگرداندن است .

بقیه حکایات را که در گلستان و بهارستان مورد بررسی قرار می دهیم ، می توانیم به شش دسته اصلی مفاهیم را تقسیم کنیم

که عبارتند از :

1- در سیرت پادشاهان

 2- عشق و عاشقی 

3- در آداب صحبت

4- سلامت و سلامتی 

 5- بخشش و بخشندگی

 6- قناعت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- در سیرت پادشاهان

این دو نویسنده پر کار و فعال ، در دوران حکومت پادشاهان زیست کرده اند و کتاب خود را به ممدوح خود تقدیم کردند . بر ای همین در خلال حکایاتی که بازگو کرده اند ، در سیرت پادشاهان نیز مطالبی بیان کرده اند . که به طور غیر مستقیم بیان می کنند : که اگر پادشاهی ظلم و ستم روا دارد . حکومتش به زودی سرنگون خواهد شد . و اگر عدل و داد پيشه کند ، نامش تا ابد ماندگار خواهد ماند . چون اگر به صورت مستقیم و بی پرده سخن بیان می شد ، احتمال این می رفت که پادشاه از ایشان رنجیده خاطر گردد و جانشان در معرض خطر قرار گيرد  .

و به طور کلی در حکایاتی که درباره سیرت پادشاهان نوشته شده است ، سعدی و جامی ، هر دو اعتقاد دارند که نباید زیاد به شاه نزدیک شد چون احتمال لغزش و خطا وجود دارد ، و غرض ورزی حاسدان پادشاه می تواند برای انسان خطر ساز باشد . پس باید در دوستی با پادشاه حد اعتدال را رعایت کرد .

« یکی از وزرا معزول شد به حلقه درویشان درآمد . [ برکت ] صحبت ایشان در او سرایت کرد           و جمعیت خاطرش دست داد . ملک [ بار دیگر ] با وی دل خوش کرد و عمل فرمود قبول نکرد گفت: معزولی ، [ به نزد خردمندان ]   به که مشغولی

آنان که به كُنج عافیت بنشستند                        دنـدان سـگ و دهـان مـردم بـسـتـنـد

کاغذ بدریدند و قلم بشـکسـتند                        وز دست و زبان ، حرف گیران رستند

ملک گفت : هر آینه [ ما را ] خردمندی  کافی باید که تدبیر مملکت را بشاید . گفت : [ ای ملک ] نشان خردمند کافی جز این نیست که به چنین کارها تن در ندهد .

همای برهمه مرغان ، از آن شرف دارد                        که استخوان خورد و جانور نیازارد

سیه گوش را پرسیدند که : ملازمت صحبت شیرت به چه وجه اختیار آمد ؟ گفت : تا فضلة صیدش می خورم و از شر دشمنان در پناه صولتش زندگانی می کنم گفتند : اکنون که به ظِلِّ حمایتش درآمدی و به شکر نعمتش اقرار کردی چرا نزدیک تر نیایی تا به حلقه خاصّانت درآرد و از بندگان مخلصت شمارد ؟ گفت : از بطشِ او همچنان ایمن نیستم .

اگر صد سال گبر آتش فروزد                     چو یک دم اندر او افتد ، بسوزد

افتد که ندیم حضرت سلطان [ را ] زر بیايد و باشد که سر برود و حکما گفته اند : از تلّونِ طبع پادشاهان برحذر باید بود که [ وقتی ] به سلامی برنجند و [ وقتی ] به دشنامی خِلعت دهند و                 [ آورده اند که ] ظرافت بسیار هنر ندیمان است ؛ و عیب حکیمان .

تو بر سر قدر خویشتن باش و وقار                        بازی و ظرافت به ندیمان بگذار »

( یوسفی ، 1384 ، ص 69 )

« درویشي قوی همّت ، با پادشاهی صاحب شوکت طریقه اختلاطی و سابقه انبساطی داشت . روزی از وی نسبت به خود ، گرانی تفّرس کرد . هر چند تجسّس نمود ، آن را که جز کثرت تردّد و بسیاری آمد وشد سببی نیافت . دامن از اختلاط در چید و بساط انبساط در نوردید . روزی پادشاه را در            ( راهی با وی ) اتفاق ملاقات افتاد . زبان به مقالات او بگشاد .که ای درویش ، موجب چیست که از ما ببریدی و قدم از آمد و شد ما در کشیدی ؟ گفت : موجب آنکه دانستم از سبب نا آمدن سوال به ، که از جهت آمدن اظهار ملال .

قطعه :

به درویش گفت آن توانگر چرا                     بـه پـیشـم پس از دیرها آمدی ؟

بـگـفـت : چـرا نامدی پیـش مـن                    بسی خوشترست از چرا آمدی »

( حاکمی ، 1385 ، ص 44

"مرکز پاورپوینت اکران"

متن فوق تنها چند صفحه ابتدایی از تحقیق مقایسه حکایات از لحاظ وجوه اشتراک و افتراق در گلستان سعدی و بهارستان جامي - 50 صفحه وورد است؛

برای دانلود کل تحقیق مقایسه حکایات از لحاظ وجوه اشتراک و افتراق در گلستان سعدی و بهارستان جامي - 50 صفحه وورد از لینک زیر استفاده کنید:


خرید آنلاین


سایر محصولات

تحقيق مقايسه حکايات از لحاظ وجوه اشتراک و افتراق در گلستان سعدي و بهارستان جامي - 50 صفحه وورد


تحقيق مقايسه حکايات از لحاظ وجوه اشتراک و افتراق در گلستان سعدي و بهارستان جامي - 50 صفحه ووردتحقيق مقايسه حکايات از لحاظ وجوه اشتراک و افتراق در گلستان سعدي و بهارستان جامي - 50 صفحه

ادامه مطلب  
دانلود پروژه مقايسه گلستان سعدي و بهارستان جامي


پروژه مقايسه گلستان سعدي و بهارستان جامي پژوهش کامل در حوزه زبان و ادبیات فارسی می باشد و در 6 فصل تنظیم شده است. شما میتوانید فهرست مطالب پروژه را در ادامه مشاهده نمایید.پروژه بصورت فایل قابل ویرایش ورد(WORD) در 111 صفحه

ادامه مطلب  
موضوع تحقيق : سعدي


چکیدهاسفند 91فهرست...............................................................................................................صفحهمقدمه............................................................................................................3زندگی‌نا

ادامه مطلب  
تحقيق درباره جامي


لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 8 جاميزندگیاز طرف پدر نسبش به محمد بن حسن شیبانی، فقیه معروف حنفی سده ۲ قمری می‌رسد. پدرش اهل دشت (شهری در نزدیکی اصفهان) بود که در سده ۸ قمری به خراسان کوچ کرد و

ادامه مطلب  
زندگینامه و آثار سعدي


عنوان: زندگینامه و آثار سعديقالب بندی: WORDتعداد صفحات: 24این تحقيق در مورد یکی از بزرگترین شاعران تاریخ ایران ، سعدي بوده و به طور کامل ، به شرح زندگی و آثار این شاعر بزرگ می پردازد.مقدمهسعدي یكی از بزرگتری

ادامه مطلب  
زندگی نامه سعدي (word) 12 صفحه


عنوان :زندگی نامه سعديقالب بندی :wordتعداد صفحات:12 محتویاتزندگی نامه سعديویژگی سخن سعديمعرفی آثارحكایاتغزلیاتگلستانحكایاتحكایتفوت سعـدیمنابع  قسمتی از متنبسم الله الرحمن الرحیمزندگی نامه سعدي   شیخ مصل

ادامه مطلب  
پایان نامه مقايسه گلستان سعدي با بهارستان جامي


فرمت فایل : WORD ( قابل ویرایش ) تعداد صفحات:138 پیشگفتار خدای ، جهان آفرین را سپاس که به من این لطف عظیم را عنایت کرد ، که در گلزاری از معرفت و حکمت قدم بگذارم . و هر لحظه که در این بوستان عشق و محبت ، بیشتر تعمق می کردم ؛ در

ادامه مطلب  
مطلبی در مورد سعدي


 فرمت فایل : ورد Word (  قابلیت ویرایش )   قسمتی از متن ورد ..... تعداد صفحات : 4 صفحهسعدي شیخ سعدي همه تعلیمات حكمت و اخلاق و سلوك را كه طی قرن ها اندوخته شده بود یكجا گرد آورد . علاوه بر این ، شیخ سعدي توانست چنان آیینه ای

ادامه مطلب  
مقايسه گلستان سعدي و بهارستان جامي


خدای ، جهان آفرین را سپاس که به من این لطف عظیم را عنایت کرد ، که در گلزاری از معرفت و حکمت قدم بگذارم . و هر لحظه که در این بوستان عشق و محبت ، بیشتر تعمق می کردم ؛ درون خویش ، احساس زایدالوصفی داشتم که در سرزمینی زاده شده ام که محبت و عشق به

ادامه مطلب  
پاورپوینت تحلیل فضای شهری میدان بهارستان تهران


پاورپوینت تحلیل فضای شهری میدان بهارستان تهران در 55 اسلایدفایل پاورپوینت تحلیل فضای شهری میدان بهارستان تهران در 55 اسلاید به عنوان یک مجموعه کامل و جامع درباره یکی از مهمترین و قدیمی ترین میدان های شهری تهران می باشد و شامل م

ادامه مطلب  
logo-samandehi